Belgische Prijs voor Architectuur 2015

'GATE 15' DOOR BOB361 WINT DE BELGISCHE PRIJS VOOR ARCHITECTUUR 2015

BELGISCHE PRIJS VOOR ARCHITECTUUR 2015

BEKENDMAKING CATEGORIELAUREATEN EN EINDLAUREAAT IN HET "ART & DESIGN ATOMIUM MUSEUM"

OP 15 DECEMBER 2015

Brussel - Op 15 december 2015 werd voor de 11de maal de Belgische Prijs voor Architectuur toegekend. Het winnend project is 'GATE 15', een huisvestings- en ontmoetingsinfrastructuur voor studenten te Antwerpen, van architecten BOB361. De officiële uitreiking vond plaats in het gloednieuwe 'Art & Design Atomium Museum (ADAM)' te Brussel.

De Belgische Prijs voor Architectuur is een tweejaarlijks initiatief om recente architectuurrealisaties van hoge kwaliteit te bekronen.Recente realisaties van Belgische architecten in binnen- en buitenland en van buitenlandse architecten in België komen in aanmerking. Deze prestigieuze prijs wordt sinds 2000 georganiseerd door de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België (FAB). Voor deze editie werkte de FAB voor het eerst samen met A+ Architecture in Belgium, die bij de vorige drie edities reeds betrokken was als mediapartner.

Ontwerpers konden deelnemen met realisaties in vier categorieën: nl. kleine interventies (waaronder eengezinswoningen), groepswoningbouw of meergezinswoningen en niet-residentiële gebouwen voor publiek gebruik en voor privaat gebruik.  De categorielaureaat met de grootste voorbeeldfunctie ontvangt de Belgische Prijs voor Architectuur 2015.

Ondanks het beperken van het aantal inzendingen per ontwerpburo, kon de organisatie bijna 400 inzendingen noteren. Op 27 juni heeft de selectiejury, bestaande uit: Bernard Wittewrongel (KUL), Christophe Van Gerrewey, Erik Wieërs (Collectief Noord), Tine Van Herck (PTArchitecten), Vincent Pierret (Ledroit-Pierret-Polet), François Xavier Martiat (Martiat-Durnez architectes)  94 realisaties doorverwijzen naar de eindjury.

Op 7 oktober jl. is de eindjury in het Architects' House in Brussel bijeen gekomen om uit de geselecteerde inzendingen de nominaties te kiezen.  Deze jury was samengesteld uit de buitenlandse architecten Lone Wiggers (C.F. Moller, DK), Ricardo Bak Gordon (PT) en Stephen Bates Sergisonbates Architects (UK), bijgestaan door drie juryleden van de selectiejury.  In totaal werden er achttien genomineerd over de vier wedstrijdcategorieën.

Uit de genomineerden van iedere categorie werden uiteindelijk volgende categorielaureaten verkozen:

CAT 1/ Eengezinswoningen en kleine interventies:

Faculteitsbibliotheek,  Universiteit Gent arch. OFFICE Kersten Geers David Van Severen

                  Vermeldingen:

                                   - renovatie privaat appartement, Brussel - arch. Aurelie Hachez;

                                   - beloopbaar platform Prins Dries school, Antwerpen - arch. AgwA

CAT 2/ Groepswoningbouw en meergezinswoningen:

Drie passiefwoningen, Borgerhout – ONO architectuur

CAT 3/ Niet-residentieel, publiek gebruik:

'GATE 15' huisvestings- en ontmoetingsinfrastructuur voor studenten, Antwerpen –

architecten BOB361

                  Vermelding: heraanleg gemeenteplein, Sint-Jans Molenbeek - arch. a practice

CAT 4/ Niet-residentieel, privaat gebruik;

Hoofdkantoor IOK, Geel - arch. HUB

 HET UITREIKINGSEVENEMENT

De officiële prijsuitreiking,op 15 december in het nagelnieuwe "Art & Design Atomium Museum" (ADAM) in Brussel. Na de voorstelling van alle geselecteerde en genomineerde realisaties door presentator Thomas Martin werden de categorielaureaten bekend gemaakt. Zij vormden het panel voor een gesprek over Belgische Architectuur gemodureerd door Pieter T'jonck  (hoofdredacteur A+). Daarna maakte dhr. Alain Decoster, Group Chief Investment Officer van gastorganisator AG Real Estate de eindlaureaat van de Belgische Prijs voor Architectuur 2015 bekend.

 

De BELGISCHE PRIJS VOOR ARCHITECTUUR 2015 wordt toegekend aan'GATE 15' een huisvestings- en ontmoetingsinfrastructuur voor studenten te Antwerpen van architecten BOB 361

Commentaar jury:

Door het sterke aanbod stond de jury voor een moeilijke keuze bij de selectie van de hoofdwinnaar. Toch koos ze unaniem voor ‘Gate 15’ , een project in Antwerpen van Bob361. De jury heeft in eerste instantie grote waardering voor de manier waarop het relatief bescheiden project een belangrijke bijdrage levert aan de publieke ruimte. Door een voorplein creëert het project een ademruimte in dit oude deel van de Antwerpse binnenstad dat door de bouw van grote universiteitsaula’s benauwd aanvoelde. Daarnaast looft de jury de zorgvuldige compositie en detaillering die een band legt tussen de restauratie van een oud pand en nieuwe bouwdelen. ‘Gate 15’ is daarmee een voorbeeld van de manier waarop architectuur kan bijdragen tot het stedelijk weefsel.

Tijdens de daaropvolgende receptie konden alle genodigden de tentoonstelling van alle genomineerden bezichtigen en een bezoek brengen aan de boeiende meubelcollectie van het A.D.A.M. Bij het verlaten van het evenement ontvingen de gasten de officiële wedstrijdcatalogus, opgesteld door medeorganisator A+ Deze catalogus, onder de vorm van een uitgebreid decembernummer.  wordt achteraf ook toegestuurd aan alle Belgische architecten.

Avant-première ‘A look inside, 18 nominees for the Belgian Prize for Architecture 2015’

In het kader van de Belgische Prijs voor Architectuur kunt u op 16 december de avant-première van ‘A look inside’ bijwonen. Deze documentaire brengt een overzicht van de 18 genomineerde projecten voor de Belgische Prijs voor Architectuur 2015. Een onthullende film die niet alleen deze selectie in de kijker plaatst, maar ook een beeld geeft van de hedendaagse Belgische architectuur zoals ze is: productief, doordacht en met bijzondere aandacht voor de vaak complexe context waarbinnen ze gedijt. ‘A look inside’ is achteraf nog tot 14 februari ’16 te bezichtigen in het Paleis voor Schone Kunsten onder de vorm van een installatie.

ORGANISATIE EN STEUN

De “Belgische Prijs voor Architectuur 2015” wordt georganiseerd door de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België (FAB) en A+ Architecture in Belgium. Gastorganisator zijn AG Real Estate en het Art & Design Atomium Museum.

De organisatie van deze prijs was mogelijk dankzij de steun en de bescherming van:

Rudi Vervoort - Minister-President of the Brussels Capital Region

Willy Borsus : Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Joelle Milquet : Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance de la Fédération Wallonie-Bruxelles

De Nationale Loterij

Hoofdsponsor: Montagne du Parc / Warandeberg - BNP Paribas Fortis

Sponsors: AR-CO, Foamglas, Guardian, LostNfound, Niko, Reynaers, Rockfon/Rockpanel, STO en Wienerberger.

MEER INFO

Voor een uitgebreide omschrijving van de winnende projecten of persfoto’s (hoge resolutie):

Shendy Gardin (communications officer A+): 02/645.79.16 of via e-mail: shendy.gardin@a-plus.be

Overzicht vorige persberichten, genomineerden en geselecteerden: www.fab-arch.be

 

Ernest Allardstraat 21, bus 3 - 1000 Brussel – Tel.: +32 2 512 34 52 – Fax: +32 (0)10 22 43 53 – info@fab-arch.be