Nieuws

29/12/2016

Woord van de nieuwe voorzitter

« De architectuur is een gevechtssport " is een interview - manifest van Rudy Ricciotti met David…
Meer

01/12/2016

Olivier Bastin, voorzitter FAB

Olivier Bastin, de voormalige Bouwmeester van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest, is verkozen tot…
Meer

26/11/2016

UIA News

UIA 2017 SEOUL CONGRESS ▼ CALL FOR IDEAS POST-HUMAN…
Meer

Leden

Gebruik van de website

1. Verantwoordelijkheid :

Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, van welke aard ook, die de gebruiker zou kunnen oplopen door gebruik te maken van de informatie op deze site of sites waarnaar verwezen wordt.

Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor technische fouten bij de publicatie van informatie op deze site.


2. Rechten van intellectueel eigendom :

Het concept van deze site en alle elementen die typisch zijn ervoor (onder andere structuur, lay-out en database) blijven eigendom van Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België .

De gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een eigendomsrecht van de informatie op deze site. De informatie en de beelden op deze site blijven eigendom van Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België of van degenen die instonden voor de levering van de informatie. Het is verboden de informatie te reproduceren, te verdelen of te verkopen zonder de uitdrukkelijke en geschreven toelating van Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België, Ernest Allardstraat 21/1, B - 1000 Brussels.

Verenigingen en de Architecten hebben ten allen tijde het recht om de publicatie van hun gegevens op deze site aan te passen of stop te zetten.


3. Toegankelijkheid van de website :

De website wordt overeenkomstig de normen van W3C verwezenlijkt.

Ernest Allardstraat 21, bus 3 - 1000 Brussel – Tel.: +32 2 512 34 52 – Fax: +32 (0)10 22 43 53 – info@fab-arch.be