Nieuws

29/12/2016

Woord van de nieuwe voorzitter

« De architectuur is een gevechtssport " is een interview - manifest van Rudy Ricciotti met David…
Meer

01/12/2016

Olivier Bastin, voorzitter FAB

Olivier Bastin, de voormalige Bouwmeester van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest, is verkozen tot…
Meer

26/11/2016

UIA News

UIA 2017 SEOUL CONGRESS ▼ CALL FOR IDEAS POST-HUMAN…
Meer

Leden

Nieuws

29/12/2016

Woord van de nieuwe voorzitter

« De architectuur is een gevechtssport " is een interview - manifest van Rudy Ricciotti met David d' Equainville, waarin deze " grote bek " van de architectuur zijn visie geeft op het beroep van architect, waarbij hij de knowhow en de technieken van alle betrokken actoren in de opdracht verdedigt, tegen de externe destructieve tendensen.

In deze wat strijdlustige connotatie, nog een andere tekst geschreven door Claude Parent naar aanleiding van een conferentie van Jean Nouvel in de 80s, lokt deze laatste geen fascinatie uit door zijn al rijke productie van projecten voor te stellen, maar wel door een oprechte houding ten opzichte van de gevaren van het beroep(business), waarbij de architect voor de kunst van het judo koos, in plaats van de attitude van de bokser, zodat de vijand in zijn eigen ondergang meegesleurd wordt.

Vandaag maakt de toename van de media’s die over architectuur gaan, de afstand alleen maar groter tussen "succes-stories" die afsluiten met mooie vloeiende beelden van schijnbaar voor de hand liggende projecten, eenvoudig, geslaagd, afgewerkt en een dagelijkse eerder moeizame praktijk, als die al niet ronduit pijnlijk of deprimerend wordt. Er is in de publicaties geen plaats voor de litanie van knelpunten, problemen, tegenvallers en fouten, die ervoor zorgen dat bepaalde projecten een flop worden of, wanneer ze overleven, dubbelzinnige, vreemde wezens produceren, soms subliem in hun misvormingen.

Onze opdracht is niet die van een missionaris. We moeten de wereld niet redden en vandaar niet alle gewelddadigheden rechtvaardigen, waarmee wij geconfronteerd worden of de minachting waarmee bepaalde partners in de bouw op onze rol neerkijken.

Afschaffing van ereloonschalen, concurrentie van de erelonen, opleggen van steeds meer complexere tekenprogramma's (BIM en andere), accumulatie van normen en voorschriften waarvan niemand een jota snapt, zelfs hun opstellers niet, toename van diensten zonder vergoeding, afglijden van het beroep naar technici en technocraten, ...

Waar en wanneer wordt nog uitdrukking gegeven aan de kunst van de synthese, de identificatie van de uitdagingen van het project, het plezier om materialen vorm te geven, de rustige kijk op het " knap, correct en schitterend spel van volumes (en ruimten) onder het licht..."?

Alleen kunnen we geen weerstand bieden aan het machtige gelobby van verzekerings-maatschappijen, uitgevers van computerprogramma’s, producenten van materialen, die de wetgever aansporen om te vertalen in voorschriften die ze zelf niet hebben gehad en waarvoor ze niet de tijd namen om na te gaan op het terrein. Wat zal er binnen 15 of 20 jaar van al deze stickers, dubbele flux ventilatiegroepen, en zoveel andere subtiliteiten die Excel spreadsheets ons opleggen i.v.m. de befaamde energieprestaties van gebouwen, geworden ? Wanneer zullen wij een echt eerlijke en transparante beoordeling van al deze toepassingen ontvangen, rekening houdend met verloren vierkante meters en grijze energie daaraan besteed?

We moeten dus nog steeds strijd leveren, niet in een conservatieve, reactionaire, beschermende attitude, maar wel volgens een vooruitziende, samenwerkende dynamiek, steunend op netwerken, slippend door de mazen van de productie- en beleidslogica. Het is tijd om isolerend metselwerk uit te vinden waardoor de gevels van 10 tot maximum 2 of 3 lagen zullen verminderd worden, slimme beglazing die op de lichtsterkte reageert, echt duurzame en ecologische waterdichtheid, ... De tijd is rijp om onze krachten te bundelen door de uitwisseling van vernieuwende, stimulerende, creatieve ideeën.

Het is in dit perspectief dat de FAB u wenst uit te nodigen om telkens opnieuw het netwerk van

professionelen, docenten, studenten, en zoveel andere actoren te voeden en te stimuleren, want we blijven ervan overtuigd dat wij het mooiste beroep ter wereld hebben, zelfs als dit tegenwoordig niet voor de hand ligt.

Ernest Allardstraat 21, bus 3 - 1000 Brussel – Tel.: +32 2 512 34 52 – Fax: +32 (0)10 22 43 53 – info@fab-arch.be