Projecten

Ponette François Mot

Sociale huurwoningen
genomineerd 2005

Ponette François Mot
Jagersdreef, 38
2950 - Kapellen
03 665 42 02

De woonblokken voor 14 huurappartementen regelen, door hun uitdrukking en opstelling van woonvolumes, patio’s, balkons en bergingen, op een beheerste wijze de privacy van de bewoners. Het geheel komt nooit opdringerig over en articuleren duidelijker de straathoeken en het plein. Naar de straten toe stellen de blokken zich hoog, open en levendig op, naar de achterstegen en de buren toe zijn ze laag, gesloten en stil. De jury vond het ontwerp boeiend in zijn overgangen tussen openbaar en privaat. Het oogt bovendien mooi in zijn globale uitdrukking, maar de meerwaarde die het project biedt aan het repetitief bouwen is eerder gering.

Ernest Allardstraat 21, bus 3 - 1000 Brussel – Tel.: +32 2 512 34 52 – Fax: +32 (0)10 22 43 53 – info@fab-arch.be