Projecten

Buro II BVBA

Vlerick Management School
genomineerd 2005

Buro II BVBA
Hoogleedsesteenweg, 415
8800 - Roeselaere
051 21 11 05
evelien.calis@buro2.be
Het Groot Seminarie in Gent straalde tot voor kort door zijn gesloten karakter een kloosterlijke ontoegankelijkheid uit. Dit veranderende toen de Vlerick Managementschool zich erin vestigde. De centrale middenvleugel werd voorzien van nieuw hedendaags interieur met de integratie van nieuwe technieken. De andere vleugels werden eenvoudig gehouden en behielden hun sfeer. De architecturale ingreep is het duidelijkst op het campusplein, waar de spanning tussen oud en nieuw het duidelijkst is. De kern van de school werd door een glazen gevel opengetrokken naar het plein waardoor er een gezellige drukte heerst. De jury vond de omschakeling van seminarie naar school uiterst geslaagd. Alle voorzieningen werden in het gebouw ondergebracht zonder de kenmerkende stijl aan te tasten. Het resultaat van deze renovatie lag dan ook zeer dicht bij dat van de laureaat. Ondanks de verschillende toepassing en schaal gebruikten de architecten volgens de jury dezelfde strategie.

Ernest Allardstraat 21, bus 3 - 1000 Brussel – Tel.: +32 2 512 34 52 – Fax: +32 (0)10 22 43 53 – info@fab-arch.be